Tachografy analogowe oraz wykresówki powoli są wypierane przez tachografy cyfrowe, które są coraz nowocześniejsze. Na rynku występuje jeszcze całkiem dużo pojazdów z tachografami analogowymi, które są niezwykle problematyczne.

Czym jest tachograf? Czym jest wykresówka?

Przyrząd kontrolny to tachograf samochodowy, czyli przyrząd pomiarowy, który jest przeznaczony do wskazywania oraz do automatycznego albo półautomatycznego rejestrowania danych w zakresie ruchu pojazdów samochodowych i okresów pracy ich kierowców. Tachograf musi być zamontowany w pojeździe. Wykresówka to przyrząd pomiarowy w postaci karty przeznaczonej do zapisywania oraz przechowywania danych w zakresie ruchu pojazdów samochodowych. Wkłada się ją do przyrządu kontrolnego. Na wykresówce są zapisywane w sposób nieustanny informacje podlegające rejestracji. Oba te przyrządy pomiarowe oznaczone są symbolami: kierownica, czyli czas prowadzenia pojazdu, inaczej czas pracy kierowcy. Kolejny symbol to młotki, czyli pozostałe godziny pracy. Warto jeszcze wspomnieć o kwadracie przekreślonym, czyli okresie gotowości do pracy. Ostatni ważny symbol to łóżko, czyli przerwa w pracy oraz okres dziennego odpoczynku.

Jak obsługiwać tachograf na tarczki?

Na tabliczce znamionowej tachografu, blisko numeru fabrycznego jest znak zatwierdzenia rodzaju tachografu, nadany mu przez Unię Europejską. Znak ten ma postać prostokąta z wpisaną literą e i cyfry określającej kraj producenta. Obok prostokąta jest liczba, która oznacza konkretny typ tachografu.