Praca kierowcy staje się ostatnich czasach bardzo popularna, ze względu na ciekawą formę pracę, także bardzo wysokie zarobki oferowane na tego typu stanowiskach. Praca kierowcy pozwala także na zwiedzanie kraju a także Europy, poprzez wyjazdy zagraniczne. Niemniej jednak do obowiązków kierowcy nie należy tylko kierowania pojazdu. Pomijając ten szczególny i bardzo ważny obowiązek, zakres obowiązków kierowcy obejmuje także:

– za ładowanie i rozładowywanie lub nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem towaru do pojazdu,

– czynności spedycyjne,

– nadzór nad osobami wsiadających i wysiadających oraz ewentualna pomoc,

– niezbędne formalności administracyjne,

– Kierowca zobowiązany jest szczególnie do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także stosowanie się do wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych,

– kierowca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów Ciechocinek urządzeń, narzędzi i sprzętu który został mu powierzony przez pracodawcę,

– kierowca musi poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do zaleceń lekarza, w przypadku zlecenia Innych badań jest także zobowiązany do ich przeprowadzenia.