Istnieje wiele czynników które mają znaczący wpływ na to, czy dane akwarium jest odpowiednim miejscem do życia dla swoich mieszkańców. Każdy, kto chce zajmować się akwarystyką musi nauczyć się dostrzegać tego typu czynniki i w miarę możliwości jak najszybciej reagować na niepokojące zmiany. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że osoba zakładająca akwarium bierze na siebie sporą odpowiedzialność za los wszystkich jego mieszkańców. Trzeba zatem posiadać pewną wiedzę na temat tego, jakie warunki panujące w wodzie są najbardziej optymalne.

 

Mogą one oczywiście znacznie różnić się od siebie w zależności od gatunków rybek oraz roślin, które trzymamy w akwarium. W każdym przypadku trzeba wiedzieć, jakie ph w akwarium jest najbardziej optymalne. Jeśli tego typu wskaźniki będą zbyt wysokie lub zbyt niskie, to równowaga chemiczna tego miniaturowego ekosystemu zostanie zachwiana. To z kolei może doprowadzić do katastrofalnych skutków. Natura nie znosi braku równowagi – zawsze dąży do tego, aby wszystko było idealne zbalansowane. Dobry akwarysta musi zatem dostrzegać wszystkie potencjalnie groźne zmiany w akwarium i odpowiednio szybko na nie reagować.