Internet jest obecnie w powszechnym użytku, jednak w dalszym ciągu wiąże się z nim wiele niewiadomych. „Pokaż mój adres IP” – czy zdarzyło ci się wpisać kiedyś to zapytanie do internetowej wyszukiwarki? Samo sprawdzenie adresu nie jest czynnością zbyt skomplikowaną – służy do tego wiele internetowych witryn. Pozostaje pytanie czy wiesz, czym tak w ogóle jest IP?

IP – co to oznacza?

IP jest skrótem od słów Internet Protocol, oznaczających – jak nie trudno się domyślić – internetowy protokół. Czy wiesz jednak, czym taki protokół jest oraz w jakim celu został stworzony? Otóż protokół IP to zbiór wszystkich zasad, jakie panują w danej sieci i które muszą być przestrzegane przez wszystkie podłączone do niej urządzenia. W przeciwnym razie nie będą one mogły łączyć się z innymi urządzeniami w sieci.

Adres IP – co to takiego?

Kiedy nasz komputer albo inne urządzenie, z którego korzystamy w danym momencie łączy się do sieci przypisywany mu jest unikatowy numer identyfikacyjny – właśnie ten numer nazywamy adresem IP. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że jest to numer na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, jest on zmienny – nie odnosi się do sprzętu, a danego połączenia z siecią.